ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำปี

 
มกราคม - ดูแลเรื่องเว็บไซท์ทุกเว็บไซท์
มีนาคม - ฉีดกันบ้าสุนัขทุกตัว
มิถุนายน - การสอบแข่งขันประจำภาคแรกของปี
กรกฎาคม - เพิ่มจำนวนวิตามินกันหวัดในฤดูฝน
ธันวาคม - การสอบแข่งขันประจำภาคสองของปี
 

ข้อมูลการปฏิบัติงานประจำเดือน

 
วันที่ 1-3 ของเดือน รายได้พนักงาน วันที่ 16-30 เดือนก่อน
วันที่ 5-15 ของเดือน สำรวจและทาสีประจำเดือนโรงเรือนสุนัข
วันที่ 15-18 ของเดือน รายได้พนักงาน วันที่ 1-15
วันที่ 18-25 ของเดือน แจ้งค่าใช้จ่ายผู้ปกครองสุนัข
วันที่ 30 ของเดือน สรุปผลทุกอย่างประจำเดือน